banner

Ποιότητα & Περιβάλλον


Η Πολιτική της Εταιρείας στοχεύει στη πλήρη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς και των επί μέρους πελατών με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο, άμεσα ή έμμεσα, η υγεία του ανθρώπου και ότι δεν χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η εταιρεία δεσμεύεται να:

  • Εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στην τρέχουσα στάθμη της επιστήμης και τεχνικής καθώς και στις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας.
  • Χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, σε όλους του τομείς της Εταιρείας,
  • Παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας,
  • Θέτει σε πρώτο πλάνο όλων των δραστηριοτήτων της την πρόληψη, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εμφάνισης μη συμμόρφωσης προς τις ποιοτικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις,
  • Εξασφαλίζει επαρκείας πόρους για την Διαχείριση της Ποιότητας και την Περιβαλλοντική Διαχείριση.

Παράλληλα, η Εταιρεία καθιερώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων, φροντίζει για την αποτελεσματική παρακολούθηση τους και εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την επίτευξη τους.

Οι στόχοι αυτοί αφορούν σε:

  • Επέκταση της δραστηριότητας και στην ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών,
  • Βελτίωση της αποθηκευτικής δυναμικότητας ώστε να αυξηθεί ο όγκος των αξιοποιημένων αποβλήτων για την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών καθώς και να βελτιωθεί ο χρόνος παράδοσης,
  • Συνεχή βελτίωση των υποδομών της, εφαρμόζοντας τεχνολογία αντιρρύπανσης με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών,
  • Συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της,
  • Αποφυγή της παραγωγής αποβλήτων, ή οπού είναι αδύνατο, την αξιοποίηση τους, ή όπου δεν είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, τη διάθεση τους με τρόπο ώστε να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.